2/10

En akut inflammation kan utlösas av en alltför fettrik måltid eller efter en måltid som ges efter en lång tids fasta. Även vissa läkemedel kan ibland sättas i samband med sjukdomen. Sjukdomen är vanligare hos överviktiga hundar än hos hundar med normal vikt. Oftast får man dock ingen förklaring till varför sjukdomen uppstår och det är sällan man påvisar bakterier eller virus. Symtomen varierar men oftast drabbas hunden av illamående, kräkningar och buksmärtor och i sällsynta fall även av diarré. Sjukdomsförloppet varierar från att hunden visar tecken på illamående och har lindriga buksmärtor till att vara mycket snabbt och dramatiskt med svåra buksmärtor. Se artikel från Gunilla Trowald-Wigh, veterinär vid institutionen för kirurgi och medicin på SLU här!EnligtAI - Artificiell Intelligens - ChatGPT