Rebeccas utställningskalender

 

Sammanfattad utställningskalender 2014 av Rebecca Martis

Taxklubbens utställningar 2014 

Kennelklubbens utställningar

Regler och bedömningsgång från SKK

 

 På Svenska Kennelklubbens "SKK:s" hemsida finns information om hur det går till på utställning och vad du ska tänka på. Internetanmälan, SKK utställningar.

Telefonnummer och andra kontaktuppgifter till Svenska kennelklubben, hittar du här. På SKK finns även Hundrasguiden om Tax står det så här!

 

Att ställa utomlands

Du måste ha en utskrift från kennelklubben som visar att din hund har de jaktmeriter som krävs för att tävla i Bruksklass. Working Class Certificate,WCC. Gå in här.

 

Viltspårprov

Svenska Taxklubbens viltspårprov

 

Vilspårprov i andra rasklubbar. Flera av dem har prov mer eller mindre hela året, dvs om vädret tillåter. Här nedan följer några.

 

Inger Skoglund och Roger Skoglund. Bassetklubben. Tfn: 0521-25 70 45 

 

Walde Dahlstrand. Dreverklubben, viltspår- o VP-ansvarig
Vänersborg
Tfn: 0521-148 60, 010-271 85 53


 

Björn Johansson. Västsvenska Dreverklubben i Sollebrunn. Tel. 0322-83240 

 

Stig Lövgren. Dreverklubben i Floda.Tel.0302-34913 mob.0768-016068

 

Viveca Hellberg. Dreverklubben, Smögen
Tfn: 0523-70082 mob.0708-405407 
 

 

Stig Hellström Nossebro. Skaraborgs dreverklubb. Tfn: 0512-50670

 

Basset Väst

Skaraborgs dreverklubb

Svenska Kennelklubben

Taxklubben

Västsvenska Dreverklubben

 

 

Ansökan om championat

Ansökan om C.I.B

Anmälningsblanketter Taxklubben

Ansökan om viltspårchampionat

BUS, utställningsresultat

Internetanmälan SKK

Ladda ner dokument från SKK

Nya Utställnings- och championatbestämmelserGäller från 2012-01-01
Utställningsanmälan Taxklubben

Viltspårsregler 2012

Viltspårprov Svenska Taxklubben

Maritas hemsida

 

Europautställning

 

Taxens färger

 

 

Drevprov

 

Vid start på drevprov skall tax ha uppnått femton månaders ålder. Vid start på viltspårprov ha uppnått nio månaders ålder. Vid start på karaktärs-eller grytprov skall hund ha uppnått tolv månaders ålder. Blandras/oregistrerad hund samt hund som är kryptorchid får starta på grytprov och viltspårprov. Medlemskap i någon klubb inom SKK organisationen eller i annan erkänd kennelklubb erfordras. Gå in på Svenska Taxklubben för att se aktuella prov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel