Tax (Dachshund)

 

FCI-Standard 1998-07-03; tyska
SKKs Standardkommitté 1999-04-14
Utdrag från väl valda delar
   
Ursprungsland: Tyskland
Användningsområde: Jakthund för gryt- och drevjakt
FCI-Klassifikation: Grupp 4
med arbetsprov
Bakgrund/ändamål: Taxen, i tysktalande länder kallad Dachshund eller Teckel, är känd sedan medeltiden då det från stövare fortlöpande avlats fram hundar speciellt lämpade för grytjakt. Från dessa kortbenta hundar härstammar taxen, erkänd som en av de mest mångsidiga och användbara jakthundsraserna. Rasen fungerar också utmärkt som drivande eller stötande hund och som eftersökshund. Den äldsta rasklubben för tax är den tyska 'Deutsche Teckelklubb' som grundades 1888. I decennier har uppfödning av tax skett i tre storlekar (normalstor, dvärg- och kanintax) och tre hårlag (kort- sträv och långhårig).
Helhetsintryck: Tax skall vara en låg, kortbent, långsträckt men kompakt byggd och mycket muskelös hund. Den ska bära huvudet käckt utmanande och uttrycket ska vara uppmärksamt. Trots att benen är korta i förhållande till den långa kroppen, skall taxen varken vara förkrympt, klumpig eller inskränkt i sin rörelseförmåga. Ej heller får taxen ge ett spensligt, vessleliknande intryck. Könsprägeln skall vara tydlig.
Viktiga måttförhållanden: Med ett markavstånd motsvarande en tredjedel av mankhöjden, skall det harmoniska förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd vara ungefär 1 : 1,7 - 1,8.
Uppförande/karaktär: Taxen är till sin natur vänlig med ett jämnt temperament, varken nervös eller aggressiv. Rasen är passionerad, uthållig och en energisk jakthund med utmärkt näsa.
Huvud: Huvudet skall vara långsträckt såväl ovanifrån som från sidan sett. Det skall gradvis avsmalna mot nostryffeln utan att vara spetsigt. Nosbrosket skall vara långt och smalt.
Skallparti Hjässan skall snarast vara flack. Ögonbrynsbågarna skall vara tydligt framträdande.
Stop Stopet skall endast vara svagt markerat.
Nostryffel Nostryffeln skall vara välutvecklad.
Nosparti Nosryggen skall vara lätt välvd. Gapet skall vara stort och kunna öppnas till i nivå med ögonen.
Läppar Läpparna skall vara stramt åtliggande och väl täcka underkäken.
Käkar/tänder Över- och underkäke skall vara väl utvecklade. Bettet skall vara fulltaligt. Hörntänderna skall vara kraftiga och gripa precis intill varandra. Saxbett föredras framför tångbett.
Ögon Ögonen skall vara medelstora, ovala och placerade väl isär. Blicken skall vara klar energisk och vänlig. Den får inte vara stickande. Färgen på ögonen skall vara klart mörkt rödbrun till svartbrun oavsett pälsfärgen. Blåaktiga, fläckiga eller marmorerade ögon tolereras hos fläckiga hundar, men är inte önskvärt.
Öron Öronen skall vara högt placerade, men inte alltför långt fram på huvudet och tillräckligt, men inte överdrivet, långa. De skall vara avrundade och varken smala, spetsiga eller veckade. Öronen skall vara rörliga med den främre kanten liggande tätt an mot kinden.
Hals: Halsen skall vara tillräckligt lång och bäras högt och fritt. Den skall vara muskelös med stramt åtliggande halsskinn. Nacken skall vara svagt välvd.
Kropp:  
Överlinje Överlinjen skall harmoniskt löpa från nacken till det lätt sluttande korset.
Manke Manken skall vara väl markerad.
Rygg Bakom den höga manken skall ryggen vara plan eller svagt sluttande bakåt.
Ländparti Ländpartiet skall vara kraftigt musklat och tillräckligt långt.
Kors Korset skall vara svagt sluttande.
Bröstkorg Bröstbenet skall vara väl utvecklat och så starkt framträdande att det på båda sidor bildas små gropar. Bröstkorgen skall, framifrån sedd, vara oval. Uppifrån och från sidan sedd skall den vara rymlig med gott utrymme för hjärta och lungor. Revbenen skall sträcka sig långt bakåt. När skulderblad och överarm har rätt längd och bildar korrekt vinkel skall frambenen, från sidan sedda, täcka bröstkorgens lägsta punkt.
Underlinje Underlinjen skall vara lätt uppdragen.
Svans Svansen skall inte vara för högt ansatt och den skall bäras i rygglinjens förlängning. En obetydlig böjning är tillåten i den sista tredjedelen av svansen.
Extremiteter:  
Framställ: Framstället skall ha kraftig muskulatur och vara väl vinklat. Frambenen skall vara torra med bra benstomme. De skall vara parallellt ställda och framtassarna rakt framåtriktade.
Skulderblad Skuldrorna skall ha smidig muskulatur. Skulderbladen skall vara långa, sluttande och ligga väl an mot bröstkorgen.
Överarm Överarm och skulderblad skall vara lika långa och bilda en nästan rät vinkel. Överarmarna skall vara kraftiga och väl musklade. De skall ligga väl an mot bröstkorgen men ha full rörelsefrihet.
Armbåge Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna.
Underarm Underarmarna skall vara korta, men ändå så långa att markavståndet utgör en tredjedel av mankhöjden. De skall vara så raka som möjligt.
Handlov Handlovarna skall vara placerade något närmare varandra än skulderlederna.
Mellanhand Från sidan sedda skall mellanhänderna varken vara lodrätt ställda eller alltför vinklade framåt.
Framtassar Framtassarna skall vara tätt slutna och med väl välvda tår med kraftiga trampdynor och korta, starka klor. Fyra tår utgör stödyta, den femte, inre tån är kortare.
Bakställ: Bakstället skall vara mycket muskelöst och proportionerligt till framstället. Knä- och hasleder skall vara kraftigt vinklade. Bakbenen skall vara parallella och varken för trångt eller för brett ställda.
Lår Låren skall vara mycket muskelösa och långa.
Knäled Knälederna skall vara breda, starka och med utpräglad vinkling.
Underben Underbenen skall vara korta, väl musklade och i det närmaste bilda en rät vinkel mot låret.
Has Hasorna skall vara starka och väl vinklade.
Mellanfot Mellanfötterna skall vara förhållandevis långa, rörliga mot underbenet och från sidan sedda svagt vinklade framåt.
Baktassar Baktassarna skall ha tätt slutna och väl välvda tår med kraftiga trampdynor. Hunden skall stödja på hela tassen, dvs alla fyra trampdynorna skall vila mor marken.
Rörelser: Rörelserna skall vara vägvinnande, flytande och schvungfulla med långt, lågt steg fram. Rygglinjen skall vara elastisk mot bakbenens kraftiga påskjut. Svansen skall bäras i en harmonisk förlängning av rygglinjen och lätt nedhängande. I rörelse skall fram- och bakben föras parallellt. Frambensrörelserna skall varken vara marktrånga eller paddlande, ej heller tåtrånga eller tåvida. Bakbensrörelserna skall varken vara för trånga eller för breda, ej heller kohasiga eller hasvida.
Hud: Huden skall vara stramt åtliggande.
Färg: Vanligast förekommande är viltfärgade. Vitt är inte önskvärt, men små enstaka små fläckar är inte diskvalificerande.
Päls: Strävhårig:
Pälsstruktur Med undantag för nosparti, ögonbryn och öron skall hela kroppen vara täckt av fullkomligt jämnt åtliggande, tätt och strävt täckhår med ett lager underull. På nospartiet skall finnas tydligt framträdande skägg. Ögonbrynen skall vara buskiga. På öronen skall pälsen vara kortare än på kroppen och nästan slät. Svansen skall vara jämnt behårad med tätt åtliggande päls.
Storlek/vikt Normalstor tax: Bröstomfång: Överstigande 35 cm. Vikt: Upp till ca 9 kg. Dvärgtax: Bröstomfång: Överstigande 30 cm men högst 35 cm vid lägst 15 mån. ålder. Kanintax: Bröstomfång högst 30 cm vid lägst 15 mån ålder.
Diskvalificerande fel: ruta.gif (821 bytes) under-, över eller korsbett
ruta.gif (821 bytes) felställda hörntänder i underkäken
ruta.gif (821 bytes) avsaknad av en eller flera hörntänder; avsaknad av en eller flera incisiver
ruta.gif (821 bytes) kort bröstkorg med defekt (uppbrutet) bröstben
ruta.gif (821 bytes) alla former av svansdefekt
ruta.gif (821 bytes) mycket lösa skuldror
ruta.gif (821 bytes) överkotade handlovar
ruta.gif (821 bytes) svart färg utan tan-tecken
ruta.gif (821 bytes) mycket skyggt eller aggressivt beteende
ruta.gif (821 bytes) avsaknad av testiklar


REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel