7/10

Det kan vara aktuellt med artificiell insemination "konstgjord befruktning" exempelvis om hanhunden är skadad och inte kan genomföra en normal betäckning eller om avståndet mellan hanhundens och tikens hemorter är så långt att detta utgör ett hinder.  I Sverige krävs att veterinären har särskild utbildning och tillstånd av Jordbruksverkets att utföra insemineringar. Se lista på A.I veterinärer Se mer från SKK här!REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel