18/1

Det mest typiska tecknet på irritation från analsäckarna är att hunden åker kana på backen, den trycker ner ändan och drar sig fram med frambenen. Om analsäckens mynning är igensvullen, eller om innehållet är onormalt tjockt och klimpigt försvåras den normala tömningen. Analsäckarna blir överfyllda och spända och hunden blir irriterad där bak. Se artikel av Berit Wallin Håkansson i HundsportREKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel