23/3

Vi tar gärna emot besök efter vi haft kontakt och bestämt tid, men inte inomhus och sitter vi tillsammans utomhus använder vi munskydd. Vi tar emot helst en högst två personer 😊EnligtAI - Artificiell Intelligens - ChatGPT