22/10

 

Beteende- och personlighets - beskrivning hund -  BPH,  se mer på SKK

 

Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

 

1. Främmande person

2. Föremålslek

3. Matintresse

4. Överraskning

5. Skrammel

6. Närmande person

7. Underlag

8. Skott (valfritt moment)

 REKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel