17/2

Det är väldigt olika hur de olika klubbarna anordnar exteriörbedömning vilket kan vara väldigt viktigt för många av oss innan tex avel. Ja det kan vara utställningsmerit eller inmätning. Kontakta din taxklubb eller kennelklubb för info och anmälanREKO - Gratis ekonomiprogram (Windows) - EKO e-handel